Danler

 29/10  Vi har bestilt noen Danler sleder som kommer i November.

European Open  15500.-

Hornet   13900.-

Husky buggy (barneslede) 6900.-