5/5-15 Sam og Lenno 90kg på lager

Etter første store leveranse av vogner er det kun igjen 2 Sam og 1 Lenn 90  igjen.

90kg Solg.

2stk 70kg Lennå på vei inn.